Strojna obrada kamena

Za strojnu obradu koriste se linije za obradu kamena na kojima se izmjenjuju razni alati prema potrebi obrade kamena.

Tehnike koje se koriste prilikom površinske strojne obrade kamena:

  • poliranje
  • brušenje
  • štokovanje
  • četkanje
  • četkanje + štokovanje