Cava Planit d.o.o. - kamenolom

Cava Planit d.o.o. se bavi eskploatacijom arhitektonsko-građevnog i tehničko-građevnog kamena u kamenolomu Sveti Ante Kaštel Štafilić (Plano). Eksploatiraju se tri vrste kamena "Planit" unito, "Planit" fiorito i "Planit" mezzo. Godišnji kapacitet blokova je 3.500,00 m3.

Većina izvađenih blokova, cca 80% ide za izvoz. Otprilike se 78% izvozi u Italiju, a 2% u Srbiju te Bosnu i Hercegovinu dok se 20% blokova proda na domaćem tržištu.

U Italiji je kamen "Planit" poznat po nazivima "Fior di Crema", "Bianco Stela" i "New King Beige". 

Otvorili smo novi kamenolom Nada, u općini Unešić, u Šibensko-kninskoj županiji. 

Sa 30.09.2016. smo napravili prijenos gospodarske cjeline iz obrta u d.o.o.

G.O. Kop Todorić je 30.09.2016. prestao sa radom, a od tada počinje sa radom  Cava Planit d.o.o.